Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel
Newsletter
E-Mail an Administration senden Entwicklungs-Version 4.3.6, 14.06.2016

Stammdaten


Allgemeine Stammdaten
Messstellenname BAMBERG
Messstellennummer 24300042
Gewässer MAIN-DONAU-KANAL
Kilometer an der Wasserstraße 7.31 km
Betreiber WSA NÜRNBERG
Koordinate (Gauss-Krüger 3, Bessel 1841, DHDN) Rechtswert: 3,636,960.63; Hochwert: 5,527,895.92
PNP (m. ü. NN) 228.50
Messwertgeber am Pegel
Geber Messwerte Messzeit
Wasserstand [cm] 244 26.07.2016 10:15 Uhr
Lufttemperatur [°C] 0,0 15.07.2016 07:00 Uhr
Wassertemperatur [°C] 23,4 26.07.2016 10:00 Uhr
Kennzeichnende Wasserstände
HSW 370 cm gültig ab 08.01.2003
ZS_I 236 cm gültig ab 01.01.2003
M_I 330 cm gültig ab 01.01.2003

Wasserstand [cm]

Lufttemperatur [°C]

Wassertemperatur [°C]

QR-Code für diese Seite anzeigen